Toimintasuunnitelma | 2023

Kuhmon Yrittäjät ry teki vuoden 2020 aikana sääntömuutoksen, jossa kevennettiin kokousmäärää. Vuodesta 2020 alkaen on käytössä yhden sääntömääräisen kokouksen malli. Kuhmon Yrittäjä ry on määrittänyt kokousajankohdaksi
syksyn, näin ollen syyskokous pidetään yhdistyksen sääntöjen mukaisesti marraskuussa jäsenistölle tarjottavan jouluaterian yhteydessä..

1.           Toiminnan tarkoitus

 

Kuhmon Yrittäjät ry toimii Kuhmossa toimivien pienten ja keskikokoisten yritysten ja yksinyrittäjien yrittäjä-, elinkeino- ja työantajapoliittisena etujärjestönä. Paikallisyhdistyksen tarkoituksena on asiantuntijana ja vaikuttajana parantaa yritysten ja yrittäjien kannattavan toiminnan edellytyksiä omalla kotipaikkakunnalla.

Kuhmon Yrittäjien tehtävä on tavoittaa potentiaaliset jäsenet ja kertoa heille yhdistyksestä paikallisyhdistyksenä, Kainuun Yrittäjistä aluejärjestönä sekä Suomen Yrittäjistä yrittäjien omana kattojärjestönä. Edellä mainittujen yhdistysten toiminnasta kerrottaessa korostetaan yhteistyön ja jäsenyyden mukanaan tuomia etuja.

 

2.           Toiminnan tavoitteet

 

Toiminnassaan Kuhmon Yrittäjät pyrkii

1) Yrittäjämyönteisyyden lisäämiseen paikkakunnalla

2) Verkostoitumiseen eri sidosryhmien ja toisten yrittäjien kanssa

3) Jäsenten yhteisten asioiden hoitamiseen sekä koulutukseen

4) Jäsenten henkisten ja fyysisten voimavarojen ylläpitämiseen

5) Yhteistyön kehittämiseen kaupungin kanssa

 

3.           Palvelut ja toiminta

 

Koulutustilaisuuksia pyritään järjestämään tarpeen ja kysynnän mukaan. Koulutuksien järjestämisessä käytetään hyväksi Suomen Yrittäjien laajaa tarjontaa erilaisista etäkoulutuksista. Eri etäkoulutuksista, webinaareista ja muusta verkkomateriaaleista tiedotetaan jäsenkunnalle mahdollisuuksien mukaan. Tavoitteenamme on myös olla mukana erilaisissa hankkeissa ja projekteissa, joiden tarkoituksena on kouluttaa yrittäjiä, yrityksiä sekä nykyisiä että tulevaisuuden työntekijöitä.

Haluamme lisätä jäsenkunnan yhteisiä tapaamisia järjestämällä vähintään yhden yhteisen tapahtuman/kokoontumisen vuoden aikana. Vuonna 2022 järjestetty Sommelon konserttikäynti ja ruokailu oli hyvä kokemus, jonka pohjalta jatkamme yhteistoimintaamme. Lisäksi toivomusten perusteella voimme järjestää esimerkiksi yritysvierailuja Kuhmon, Kainuun tai jopa Suomen laajuisesti.

Pyrimme elvyttämään yhteistyötä naapurikuntien ja -alueiden yrittäjäyhdistysten kanssa.

Vuonna 2023 järjestetään yhteistyössä kaupungin kanssa yhteensä neljä kertaa aamu- ja iltakahvitilaisuuksia, joissa käsitellään ajankohtaisia aiheita, tiivistetään yhteistyötä kaupungin toimijoiden kanssa sekä päivitetään kuulumisia yrittäjien ja kaupungin edustajien kesken.

Yrittäjäyhdistys järjestää Kuhmon joulunavajaiset marraskuun lopussa. Tapahtuman tarkoituksena on luoda joulun tunnelmaa koko kaupungille ja erityisesti nostaa esille keskustan kivijalkaliikkeiden tarjontaa joululahjojen ostopaikkoina. Joulunavajaisten konseptia kehitetään ja uudistetaan palautteiden ja yrittäjien ideoiden perusteella. Joulunavajaisten järjestämistä varten perustetaan oma työryhmä kevään aikana.

Kuhmon yrittäjät jatkavat yhteistyötä myös kuhmolaisten oppilaitosten (yläkoulu ja lukio) kanssa. Yrittäjät ovat osallistuneet rekrymessuille, joiden tarkoituksena on esitellä kuhmolaisia yrityksiä ja niiden kesätyöpaikkoja. Lisäksi yrittäjäyhdistys jakaa keväällä stipendit yrittäjähenkisille opiskelijoille yläkoulussa ja lukiossa.

Yhdistyksen vuosikokous järjestetään marraskuussa. Hallitus kokoontuu noin 9 kertaa vuoden aikana. Lisäksi erilaisia kokouksia ja tapaamisia voidaan järjestää tarpeen mukaan.

Jatketaan jäsenhankintakampanjaa yhteistyössä Kainuun Yrittäjien kanssa. Jäsenhankinnassa tavoitteena on pitää jäsenten määrä noin 100 yrityksessä/seniorijäsenessä. Tavoitteenamme on myös saada lisää aktiivijäseniä hallituksen tueksi.

Kuhmon Yrittäjät huomioivat jäsenyrityksien merkkipäivät (kymmenvuosipäivät yrityksen perustamisesta) kerran vuodessa yhteisellä kahvittelutilaisuudella. Uusiin yrityksiin pyritään järjestämään tervehdyskäynti tilanteen salliessa.

Kannustamme jäsenyrityksiämme osallistumaan alueellisiin ja valtakunnallisiin järjestötapahtumiin ja -toimintaan, kuten Yrittäjäpäiville ja Big Fridayhin.

 

4.           Viestintä

 

Pääviestintäkanavana Kuhmon Yrittäjillä on yhdistyksen sähköposti. Sähköpostilla viestitään suurin osa kokouksista ja palavereista, alue- tai kattojärjestön tapahtumista ja koulutuksista sekä muista yrittäjiä koskevista tapahtumista.

Kuhmon Yrittäjien instagram-tilillä ja facebook-tilillä julkaistaan tiedotteita tapahtumista ja ajankohtaisista kuulumisista. Sivuilla voidaan jakaa yhteistyökumppaneiden sekä alue- ja kattojärjestön tiedotteita. Some-sivustoilla julkaistaan myös päivityksiä hallituksen kokouksista ja muista palavereista, joissa kerrotaan käsitellyistä aiheista.

Kymmenvuosia täyttävien yritysten kahvittelutilaisuuteen kutsumme juhlivat yritykset paperipostikutsuilla.

Selvitämme mahdollisuutta erilaisten esitteiden ja lehtisten tekoon, mikäli jäsenkunnalta tulee ehdotuksia tai ideoita kyseisille julkaisuille.

Jatkamme yhteistyötä paikallislehti Kuhmolaisen ja muiden paikallisten medioiden kanssa.