Kuhmon Yrittäjät ry Vuoden 2017 paikallisyhdistys

Kuhmon Yrittäjät ry palkittiin Vuoden 2017 paikallisyhdistyksenä Kainuun Yrittäjien vuosikokouksen yhteydessä Kajaanissa lauantaina 26.5.2018.

Kainuun Yrittäjien toimitusjohtaja Anu Tervonen kertoi palkitsemisen pohjana olevan Kuhmon Yrittäjien vilkas toimintavuosi, jota vauhditti erityisesti Kuhmon Kesämessujen järjestäminen viime kesänä. Lisäksi yrittäjäyhdistyksen vaikuttaminen on ollut Kuhmossa osallistuvaa ja näkyvää, mm. yhteistyö kaupungin kanssa on ollut esimerkillistä yhdessä tekemistä. Myös viestintä on ollut laadukasta, monipuolista ja runsasta. Jäsenillä on ollut mahdollisuus osallistua useisiin koulutuksiin hyvien verkostotapahtumien kautta. Kokonaisuudessaan Kuhmon Yrittäjät on tehnyt loistotyötä Kuhmon ja koko Kainuun elinvoimaisuuden edistämiseksi, korostaa Anu Tervonen palkitsemisperusteluissaan lopuksi.

Kuhmon Yrittäjät ry haluaa kiittää saamastaan tunnustuksesta, kiitos!